Матеріали для опрацювання студентами (дисципліни 2 семестру)

(УВАГА! Дана сторінка оновлена, матеріали для 2017-18 навч. року)

БІО-17б (дисципліна Інформатика)

РАм-15б (дисципліна КГ та ЕК РЕА)

РАм-14б (Курсовий проект по КРЕА)

<1модуль>

1. Лабораторна робота №11

2. Лабораторна робота №12

3. Лабораторна робота №13

4. Лабораторна робота №14

5. СРС на 1 модуль

5a. Теми на 1 колоквіум (2018 рік)

6. біблітотека для 13 лр

Завдання на лабораторані роботи

1. Лабораторна робота №1

2. Лабораторна робота №2

3. Лабораторна робота №3

3.1 Питання до 1 Модуля


4. Практична робота №1

5. Практична робота №2

6. Практична робота №3

7. Практична робота №4 (нова)


ОСТ установка радіоелементів на платі

Теми курсових проектів

Індивідуальні завдання до курсових проектів

Зміст курсових проектів та графік здачі

Методичка рекомендована

Методичні вказівки (більш старі)

Методичні вказівки (більш нові)

Технічне завдання (ЗРАЗОК)

ТКТ-17мс (дисципліна ПртаРзБД)

БІО-15б (дисципліна ЦС + КП)

Заочники ТК-17мс зф, ТК-15б зф (дисципліна ПртаРзБД)

Презентації по лекційному курсу

Питання до колоквіуму №1

Лабораторні роботи

Конспект лекцій

Література по курсу

Методичка по лабораторним роботам

Методичка по курсовому проекту

Питання на іспит

Презентації по лекціям

Питання до диф. заліку

Завдання на контрольну роботу

Зразок титульного аркушу

БМА-17 (дисципліна ПОП БТМАС)

ТК-15б зф (дисципліна ОТтаМП)

завдання на лабораторний курс 01 від 20.02.18

Теми курсових робіт

Методичні вказівки до виконання КР

Матеріали до вивчення курсу

Індивідуальні завдання на контрольну роботу